За чисти течности с нисък вискозитет


Компактна преносима машина за пълнене и дозиране на чисти (без твърди частици)
течности с нисък вискозитет като вода , зехтин, оцет, вино, вода, козметика, гориво и други.

  • Машина за дозиране
  • машина за дозиране и пълнене
  • Полуавтоматична машина за лепене на етикети
  • Машина за дозиране и пълнене на течности

Отлично приложение при:


Хранителни продукти

Дозиране на зехтин, олио.
Видео

Козметични продукти

Дозиране на козметични продукти като мицеларна вода, розова вода, тоник и други

Напитки

Дозиране на алкохолни и безалкохолни напитки, като вино, вода, сок и други.

Други

Дозиране на всякакъв вид чисти течности с нисък вискозитет

Управлението на машината се осъществява посредством микроконтролер, което дава възможност за плавно и точно дозиране на течността чрез управление на помпата по време и скорост. Притежава 10 различни програми (дозирания) с бърз избор. STS 809 има 9 степени на скорост, а параметрите – време за работа и изчакване, могат да се регулират от 0.01 до 99.99 секунди, благодарение на което процесът на настройка е прецизен.


Технически характеристики

Подготовка за работа и настройка

  • Автоматично лепене на етикети

Първи стъпки


Машината се поставя на равна повърхност. Проверяват се монтажът на смукателния филтър на засмукващия маркуч /преден на корпуса/ и монтажът на изходния клапан на дозиращия маркуч - внимава се за посоката. Монтира се стойката за дозиране - рамото със скобата е напречно. Краят на дозиращия маркуч с клапана се монтира в скобата. Смукателният филтър се поставя в резервоара, под нивото на течността. Позицията на машината трябва да е по-висока от тази на съда.  Педалният превключвател се свързва чрез куплунг на задната част и се поставя на удобно за използване място. Свързва се захранващият кабел в гнездото на задната част и се включва в захранващата мрежа.  Включва се машината от ключа до захранващия кабел. На дисплея се визуализират приветствено лого, името на машината и версията на софтуера, след което преминава в работен режим (на последната работила програма). Чрез няколкократно натискане на бутона за избор на програма, избираме нулевата програма. Промяната на параметрите за нея е с улеснен достъп и по този начин е удобна за бърза настройка. Чрез бутоните за избор на параметър, цифра, намаляване и увеличаване, се задава  PUMP SPEED, WORK TIME, PAUSE TIME.  Цифрата за промяна се индицира с мигащо долно подчертаване. Текущият параметър се запомня при преминаване към следващия.


Цена на машината 550.00 лв без ДДС. Гаранционен срок: 12 месеца


Изпратете ни съобщение


Позвънете сега ! +359 898 677 626


Машина за дозиране и пълнене на течности

Нашата машина за дозиране и пълнене на течности STS809 е подходяща за чисти течности (без твърди частици) с нисък вискозитет. Например вода, олио, зехтин, редки лосиони, вино, гориво и други козметични, химически и хранително вкусови продукти. Управлението е реализиране с микроконтролер, което дава възможност за плавно и точно дозиране на продукта, чрез управление на помпата по време и скорост. Машината за дозиране и пълнене разполага с 10 отделни програми, в които може да съхранявате различни параметри. Посредством тези програми вие може да дозирате лесно различни продукти без да губите време в  настройка. STS809 има брояч, благодарение на който може да се отчитат дозиранията/пълненията. Работата може да се осъществява в два отделни режима – единичен режим (Single) и продължителен режим ( Continues ). При единичният режим, стартирането се подава от външен старт педал. При натискане на педала машината извършва еднократно пълнене, спира и изчаква ново натискане. Вторият режим на работа съдържа параметър време за изчакване (Pause time), след изтичането на което, машината сама извършва дозиране, спира изчаква зададеното време и отново дозира. Това се повтаря в непрекъснат цикъл.

Допълнителна автоматизация

С цел автоматизация машината е снабдена с изход, който дава сигнал при завършена работа в режим единична доза. Това може да бъде предпоставка за вграждане на машината в цикъл на поточна линия.Корпусът на машината е изработен от неръждаема стомана, подходящ за ХВП. Стойката се движи и позволява свобода на работата. Помпата е киселинно и алкално устойчива. Смукателният филтър предпазва помпата от засмукване на твърди частици, а клапана на изхода от капки след завършване на дозирането.