Лесна настройка, компактен размер

машините за етикетиране и дозиране

Лесно е !

Машините за етикетиране и дозиране разполагат с контролен панел, посредством който извършвате настройка на параметрите преди започване на работата. Менюто има български и английски език. При етикетиращата машина STS808 настройката на параметрите се свежда до въвеждане на време за движение (допълнителното време на въртене след залепяне на етикет) и настройка на параметър “офсет” (в зависимост дължината на етикета и диаметъра на съда). При дозиращата машина STS809 коригирате едва три параметъра – време на работа, скорост на пълнене и време на пауза. И двете машини са много леки и имат малък компактен размер, благодарение на което може да ги премествате с лекота на удобно за вас място. За удобство на оператора е вграден брояч за отчитане на броя залепени етикети при етикетиращата машина и броя пълнения при дозиращата машина.

Хранително-вкусова промишленост

Дизайнът и материалите, от които е изработена дозираща машина са в съотвествие с изискванията на хранително-вкусовата промишленост. Корпусът е хром никелов. Може да почиствате машината след приключване на работата по дозирането или пълненето чрез подходящите за това препарати. Помпата при дозиращата машина е алкално-киселинно защитена. Всмукателният клон от системата започва с фин филтър, което предотвратява дозирането на нежелани частици.

Защо да изберете нас?

СТС Електроникс е водещ български производител на датчици, таймери, броячи и други средства за автоматизация на индустриални процеси. Продуктите ни се отличават с висока надеждност и производителност и отговарят на редица европейски сертификати, а системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008 гарантира това. Голяма част от продуктите ни са разработени за специфичните нужди на наши клиенти и партньори.

СТС Електроникс ООД започва дейността си през 1990г. в гр. Габрово. От този момент, посоката в която се развива е увеличаване на обема на производството и въвеждане на съвременни материали и технологии. От самото си създаване участваме в много международни изложения в страната и чужбина. През 2002г. във фирмата е внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 която успешно функционира понастоящем. Сертификата е издаден от немската ТЮФ Норд. Спечелихме и работим по нови проекти по програма ФАР свързани с повишаване на конкурентоспособността на дружеството ни и покриване на международно признати стандарти в следствие на което доверието на нашите партньори се повиши още повече. В дружеството работят висококвалифицирани кадри 90% от които са с инженерно образование. Стремежът към обогатяване на производствената ни гама се осигурява от работата на конструктивен отдел. Специалистите работещи в отдел “Маркетинг и продажби” винаги са готови да отговорят на Вашите нужди и изисквани. Съвременните материали и технологии които използваме, гарантират високо качество и конкурентни цени на продукцията ни. Доказателство за това са множеството сертификати издадени от различни независими организации.